Hyvä Ikä Blogi

16. elokuuta 2016 10.50

Mitä vanhuus tarkoittaa ja muuttaa elämässä? Kuinka muutoksiin voi varautua? Ja kuinka vanhuus olisi mahdollisimman hyvää ja onnellista aikaa? Hyvä Ikä -messut ja niiden yhteydessä järjestettävät seminaarit tarjoavat tietoa ja näkemystä niin ikääntyneille itselleen, heidän läheisilleen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.  

Tietoisuus vaikkapa erilaisista palveluista ja apuvälineistä tuo varmuuden tunnetta elämään eri vaiheissa. Tukea on tarjolla. Kun sille on tarvetta, on hyvä tietää mihin ottaa yhteyttä. Vanhuusikään liittyen käydään myös tärkeää keskustelua esimerkiksi palveluiden saatavuudesta ja laadusta. Jokainen meistä haluaa läheiselleen ja itselleen riittävän tuen silloin, kun avulle on tarvetta.  

Aktiivista arkea ja apua tarpeen mukaan  

Vanhuuteen varautumisessa ei ole kyse vain tuen ja palveluiden hankinnasta. Moni asia on tärkeää huolehtia jo hyvissä ajoin. Itse asiassa aktiivisella ja osallistuvalla arjella jo ennen vanhuutta rakennamme myös perustaa vanhuudenpäivillemme.  

Vanhuuteen varautuminen nostaa esiin muun muassa kysymykset oman varallisuuden käytöstä ja sen kohtalosta tilanteessa, jolloin ei itse pysty enää asioitaan hoitamaan. Hyvä ikä -messujen seminaareissa saa tietoa edunvalvontavaltuutuksen sekä testamentin ja myös hoitotahdon laadintaan. Seminaareihin ilmoittautumalla pääsee keskustelemaan kotona asumista helpottavan teknologian hyödyistä ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämisen uusista keinoista.  

Näkeminen ja kuuleminen ovat keskeisiä itsenäisen selviytymisen edellytyksiä vanhuuteen varauduttaessa. Aistitoimintojen ylläpitämisellä ja korjaamisella voidaan edistää ikääntyneen ihmisen tasapainon säilymistä ja ehkäistä kaatumisia. Aistien hyvä toiminta on keskeistä sosiaaliselle kanssakäymiselle ja tukipilari moneen muuhun hyvään ikään edellytyksiä tuovaan toimintoon.  

Omaehtoinen tai ammattilaisten tukema kuntoutuminen esimerkiksi leikkaustoimenpiteiden tai äkillisten sairastumisten jälkeen on kaikkien toive. Kuntoutuminen vaatii tavoitteellisuutta ja intoa oppia asioiden suorittamista uudella tavalla. Vanhuuseläkeikäisten into fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen vahvistaa resursseja toteuttaa itselle tärkeitä asioita. Fyysinen toimintakyky on monien sosiaalista mielihyvää tuottavien harrastustenkin edellytys. On ilahduttavaa, että ikääntyneet ihmiset ovat entistä enemmän kiinnostuneita edistämään liikunnalla omaa hyvinvointiaan.  

Vanhusten oppiminen teemana messuilla ja seminaarissa  

Hyvä Ikä -messujen näyttelyt, seminaarit sekä tietoiskut suuntaavat ajatukset tulevaan. Vanhustyön keskusliiton organisoiman valtakunnallisen Vanhustenviikon aiheena on ”Tekee mieli oppia”. Vanhusten viikkoa vietetään lokakuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla, pari viikkoa ennen messuja.  

Messuilla tuodaan esille innostavalla tavalla ikääntyneiden ihmisten oppimisen mahdollisuuksia ja keinoja sekä SeniorSurf-toimintamallissa kuvattujen vertaisten tukiverkostoja mm. tietoteknisten taitojen hankkimiseen ja ylläpitämiseen. On ilahduttavaa, että entistä iäkkäämmät henkilöt haluavat oppia tietotekniikkaa ja saada sitä kautta itselleen uudenlaisia osallisuuden mahdollisuuksia.  

Vanhustyön keskusliiton sekä muiden toimijoiden kehittämis- ja tutkimustoiminnan sisältöihin paneutuminen antaa potkua ammattilaisten ja alalle opiskelevien toimintaan edistettäessä ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyisyyttä. Ne ovat hyvää ja tärkeää tietoa myös ikääntyneille ihmisille itselleen ja heidän läheisilleen.  

Verkostoitumisen lisäksi messuilla pidetään hauskaa, tavataan eri-ikäisiä ihmisiä ja ladataan akkuja. Viimeistään 20.–21. lokakuuta nähdään Hyvä Ikä -messuilla Tampereen messukeskuksessa. Sinne kannattaa tulla joukolla tutustumaan hyvään iän edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.  

Satu Helin Vanhustyon keskusliitto

Satu Helin
Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja
www.vtkl.fi


HYVÄ IKÄ 2018 BLOGI

Elämäsi tärkeimmät asiakirjat kuntoon – tänään on parempi hetki kuin huomenna
Piia Jeremejeff, varatuomari / 1.10.2018

Kohti saavutettavia verkkosivuja – käyttäjät kiittävät!
Terhi Tamminen, toimitusjohtaja ja Marjo Kivi, johtava esteettömyysasiantuntija, Avaava Oy / 26.9.2018

Kuulon kuntoutuksella osallistumisen edellytyksiä
Johanna Juola, kuntoutussihteeri ja Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto ry / 6.9.2018

Kintut kuntoon - arki paremmaksi
Teija Vihervaara, fysioterapeutti, Ikäinstituutti / 30.8.2018

Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – kuka päättää puolestasi?
Henna Nikumaa, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto / 24.8.2018

Kotiapuna Internet of Caring Things
Pekka Leppänen, terveydenhuollon myyntijohtaja, IBM Suomi / 16.8.2018

Läsnäolon kokemus pitää hengissä
Markku T. Hyyppä, aivoterveyden tutkija, neurologian ja kuntoutuksen dosentti, THL:n ylilääkäri (eläkkeellä) ja kirjailija / 31.7.2018

Kohtaa ja tunnista yksinäisyys
Anu Jansson ja Marjo Koponen, Ystäväpiiri -toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 2.7.2018

Omaishoitoperheiden vaietut päihdeongelmat rohkeasti puheeksi
Elina Koponen, koordinaattori, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajaliitto ry / 26.6.2018

Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta
Hannakaisa Heikkinen, puheenjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 9.5.2018

HYVÄ IKÄ 2016 BLOGIARKISTO

Hyvä Ikä 2016 avajaispuhe: Petri Pohjonen, Invalidiliitto
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto / 20.10.2016

Hillittömän kiinnostavat ja kivat Hyvä Ikä -messut
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 17.10.2016

Eläkeikä on elämänmuutos - valmennus auttaa uuden vaiheen alkuun
Saija Ohtonen-Jones, Suomen Punainen Risti / 11.10.2016

Korjausneuvonta – jotta suomalaiset voisivat asua kodeissaan pitkään
Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö, Vanhustyön keskusliitto / 6.10.2016

Vertaistuen voima on valtava
Anu Jansson ja Marjo Pääkkö, Ystäväpiiri-toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 29.9.2016

Ikäihmisten kotikuntoutus on tutkitusti tehokasta
Tarja Kindstedt, Muistikuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti, Suomen Fysiogeriatria Oy / 26.9.2016

Ikäihmiset palveluiden kehittäjinä
Marja-Liisa Nevala, kehittämispäällikkö, Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen Aijjoos-toiminta / 21.9.2016

Omaishoitajat sähköisiä palveluja kehittämässä – ikään katsomatta!
Opastava-hanke, Omaishoitajat ja läheiset -liitto / 14.9.2016

Älä jää muistipulminesi yksin
Heidi Härmä, Muistiliitto ry / 1.9.2016

Vanhuuteen voi varautua
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 16.8.2016

Ikääntyneillä on oikeus hyvään kuulemiseen – hanki apua ajoissa
Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto ry / 3.6.2016

Hyvä Ikä on täynnä mahdollisuuksia
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 18.3.2016