Hyvä Ikä Blogi

26. kesäkuuta 2018 9.20

Omaishoitoperheiden vaietut päihdeongelmat rohkeasti puheeksi

Yksi lasillinen yksinäisyyden lievittämiseen, toinen raskaan päivän päätteeksi. Kolmas juuri ennen nukkumaan menoa. Päihdeongelmat koskettavat monella tapaa omaishoitoperheitä: omaishoidon synnyttämä huoli, kuormittavuus ja muutostilanne luovat monia ongelmakäytön riskitekijöitä. Päihdeongelma voi olla omaishoitajalla, hoidettavalla läheisellä tai molemmilla.

Päihdeongelmaa leimaa häpeä ja syyllisyys. Omaishoitoperheen päihdeongelma on erityisen vaiettu ongelma, ja siihen liittyy hoivasuhteen monimutkaistuminen sekä myös pelko omaishoidon menettämisestä.

Omaishoito ja päihteet ovat yhdistelmä, jota ei ole juurikaan tutkittu tai huomioitu. Tutkittua tietoa kuitenkin on, että ikääntyneiden ja erityisesti naisten päihteiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Kuppi nurin on Omaishoitajaliiton hanke, jonka tavoitteena on, että päihdeongelmat tunnistetaan ja tunnustetaan omaishoitoperheissä, ja että perheet saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea.

Haluamme arkipäiväistää puhetta päihteiden käytöstä, jotta se ei pysyisi vaiettuna ja näkymättömissä. Hankkeessa keskitymme erityisesti alkoholin tuomiin ongelmiin. On kuitenkin huomioitava, että lääkkeet ovat omaishoitoperheissä jatkuvasti läsnä, jolloin väärinkäytön riskit nousevat esiin.

Yksikin kohtaaminen voi riittää

Päihteet ovat huonoin mahdollinen lääke raskaaseen elämäntilanteeseen. Alkoholi voi tuntua hetken helpotukselta kuormittavaan arkeen, yksinäisyyteen tai ahdistuneisuuden lieventämiseen. Raja hetken helpotuksen ja ongelman välillä on kovin ohut. Päihdeongelma voi olla myös hoidettavalla läheisellä, jolloin omaishoitaja saattaa oman jaksamisensa ja turvallisuutensa lisäksi kamppailla arvottomuuden ja arjen mielekkyyden kanssa.

Tarvittavan tuen saaminen vaatii ongelman tunnistamista ja tunnustamista. Omaishoitaja ja -hoidettava kohtaavat arjessaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Pienikin väliintulo voi riittää. Ammattilaisen tehtävä on rakentaa perustaa luottamukselliselle keskustelulle ja huolen syntyessä tiedustella rohkeasti onko alkoholinkäyttö kohtuullista. Tärkeää on edetä rakentavasti, ei syyllistäen. Yhdenkin kohtaamisen merkitys voi olla merkittävä oikean tuen ja avun saamiseksi.

Jokainen on arvokas

Omaa tai läheisen päihteisiin liittyvää ongelmaa voi olla korkea kynnys tunnustaa. Jokainen omaishoitaja on arvokas, myös päihdeongelmaisessa perheessä. Vertaisten tarinat antavat uskoa ja tukea oman ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Kuppi nurin -hankkeessa on kokemusasiantuntijoita, joilla on omakohtaista kokemusta omaishoitoperheen päihdeongelmista. Toteutumassa on myös vertaisryhmä Facebookiin. Tuemme omaishoidon parissa työskentelevien ammattilaisten ja yhdistysten osaamisen kehittymistä ja verkostoitumista tarjoamalla tietoa ja kontakteja mihin ottaa yhteyttä, jos omaishoitoperheessä havaitaan päihteiden käytön ongelma.

Enemmistö 350 000 omaishoitajasta on kohtuukäyttäjiä tai täysin päihteettömiä. Omaishoitajaliiton tekemän kyselyn mukaan alkoholinkäyttö usein vähenee omaishoitajuuden myötä. Yksikin päihdeongelma on kuitenkin liikaa arjessa, jota omaishoitaja hoidettavan läheisen kanssa elää. Tarttumalla herkillä tuntosarvilla omaishoitajan jaksamiseen, voidaan hyvinvoinnin tukemiseen löytää ajoissa vaihtoehtoisia keinoja ja välttää tilanteita, joissa alkoholista tulee petollinen lääke. 

Elina Koponen
koordinaattori
Kuppi nurin -hanke (2017–2020), Omaishoitajaliitto


HYVÄ IKÄ 2018 BLOGI

Kintut kuntoon - arki paremmaksi
Teija Vihervaara, fysioterapeutti, Ikäinstituutti / 30.8.2018

Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – kuka päättää puolestasi?
Henna Nikumaa, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto / 24.8.2018

Kotiapuna Internet of Caring Things
Pekka Leppänen, terveydenhuollon myyntijohtaja, IBM Suomi / 16.8.2018

Läsnäolon kokemus pitää hengissä
Markku T. Hyyppä, aivoterveyden tutkija, neurologian ja kuntoutuksen dosentti, THL:n ylilääkäri (eläkkeellä) ja kirjailija / 31.7.2018

Kohtaa ja tunnista yksinäisyys
Anu Jansson ja Marjo Koponen, Ystäväpiiri -toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 2.7.2018

Omaishoitoperheiden vaietut päihdeongelmat rohkeasti puheeksi
Elina Koponen, koordinaattori, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajaliitto ry / 26.6.2018

Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta
Hannakaisa Heikkinen, puheenjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 9.5.2018

HYVÄ IKÄ 2016 BLOGIARKISTO

Hyvä Ikä 2016 avajaispuhe: Petri Pohjonen, Invalidiliitto
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto / 20.10.2016

Hillittömän kiinnostavat ja kivat Hyvä Ikä -messut
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 17.10.2016

Eläkeikä on elämänmuutos - valmennus auttaa uuden vaiheen alkuun
Saija Ohtonen-Jones, Suomen Punainen Risti / 11.10.2016

Korjausneuvonta – jotta suomalaiset voisivat asua kodeissaan pitkään
Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö, Vanhustyön keskusliitto / 6.10.2016

Vertaistuen voima on valtava
Anu Jansson ja Marjo Pääkkö, Ystäväpiiri-toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 29.9.2016

Ikäihmisten kotikuntoutus on tutkitusti tehokasta
Tarja Kindstedt, Muistikuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti, Suomen Fysiogeriatria Oy / 26.9.2016

Ikäihmiset palveluiden kehittäjinä
Marja-Liisa Nevala, kehittämispäällikkö, Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen Aijjoos-toiminta / 21.9.2016

Omaishoitajat sähköisiä palveluja kehittämässä – ikään katsomatta!
Opastava-hanke, Omaishoitajat ja läheiset -liitto / 14.9.2016

Älä jää muistipulminesi yksin
Heidi Härmä, Muistiliitto ry / 1.9.2016

Vanhuuteen voi varautua
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 16.8.2016

Ikääntyneillä on oikeus hyvään kuulemiseen – hanki apua ajoissa
Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto ry / 3.6.2016

Hyvä Ikä on täynnä mahdollisuuksia
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 18.3.2016