Kotona asumiseen tarvitaan tukea ja teknologiaa

27.04.2016

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on tavoite ja toive, jonka toteuttaminen edellyttää palveluita sekä järjestelyjä vanhuksen kodissa ja arjessa. Hyvä Ikä -messut 20.–21.10. tarjoaa asiantuntijatietoa ja ratkaisuja kotona asumisen tukemiseen.

Oma koti on parhaimmillaan hyvä ja tuttu ympäristö, jossa ihminen pystyy toimimaan arjessaan ja on onnellisimmillaan. Tällöin kotona asuminen on paras ratkaisu.kotona

– Kotona asumista edistetään suomalaisessa vanhustenhoidossa vahvasti. Se edellyttää osaamista ja riittävää resurssia kotiin tarjottavassa hoivassa ja palveluissa. Arjen omassa kodissa tulee olla hyvää ja turvallista elämää. Kyse on myös kodista ympäristönä, toteaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin.

Hyvä Ikä -messujen asiantuntijaohjelma ja osastot sekä tapahtuman yhteydessä pidettävät seminaarit luovat monipuolisen katsauksen hyvään vanhuuteen ja sen tukemiseen.

Esteettömyyskartoitus ja apuvälineet arjen avuksi

Kotona asuvan vanhuksen tuki on usein hänen läheistensä ja palveluntarjoajan yhteistyötä. Ratkaisuja vanhuksen hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden edistämiseksi on tarpeen tehdä yhdessä vanhuksen, hänen läheistensä, palveluntarjoajan, lääkärin tai vastuuhoitajan sekä esteettömyysasiantuntijan kesken.

– Esteettömyyskartoitukset ja apuvälineet tulisi ottaa automaattisesti huomioon aina kun vanhus tarvitsee kotiin apua ja hoivaa. Niiden avulla vanhuksen itsenäinen elämä helpottuu ja kotona asuminen on mielekästä. Apuvälineissä on saatavilla helposti toteutettavia ratkaisuja esimerkiksi vanhuksen liikkumisen tueksi, hälyttimiä muistisairaan turvaksi, nousutukia ja putoamissuojia sänkyyn tai turvaranneke avun hälyttämiseen, Toimiva koti DoMedin toimitusjohtaja Terhi Kotkansalo.

Mikäli vanhuksen kunto on vielä hyvä ja hän pärjää esteettömässä ympäristössä, ovat isommatkin kodin muutostyöt perusteltuja ja kannattavia. Apua esteettömyyttä tavoittelevissa remontointiasioissa saa esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnasta.

Teknologia käyttöön rohkaisten ja opastaen

Uusi teknologia tuo kotona asuvalle vanhukselle apua esimerkiksi turvallisuuden, aistitoimintojen, vuorovaikutuksen ja vaikkapa muistin tueksi. Se mahdollistaa yhteydenpidon läheisiin ja palvelujärjestelmän edustajiin. Pelillisyys tekee tuloaan myös vanhusten arkeen.puhelin

Teknologian hyödyntäminen edellyttää vanhuksen omaa halua käyttää laitteita ja ymmärrystä siitä, miten laitteet helpottavat ja tukevat elämää. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten rooli on merkittävä motivaation aikaansaamisessa ja vaihtoehtojen esittelyssä. Vanhusten parissa työskentelevien tulee pystyä ohjaamaan yleisimpien laitteiden käytössä ja niiden käyttöönottamisessa.

– Hyvin suunniteltu ja tehty teknologia palvelee kaikenikäisiä. Olennaista on, että ammattilaisten perusasenne teknologian hyödyntämiseen arjen apuna ja turvallisuutta edistävänä tekijänä on myönteinen, mutta myös kriittisen analyyttinen. Suurin osa iäkkäistä ihmisistä oppii käyttämään käyttäjälähtöisiä laitteita oikea-aikaisen ja osaavan ohjauksen sekä rohkaisun avulla, sanoo Tarja Rantee VTKL:n Kotiturva-hankkeesta. Kotiturva luo uusia vanhuspalveluissa hyödynnettäviä ohjaus- ja yhteistyötapoja asumista tukevan teknologian käyttöönottamiseen ja käyttöön. Mallista hyötyvät kuntien kotihoidon toimijoiden lisäksi järjestöt ja myös ikääntyneiden ihmisten läheiset ja oppilaitokset.

Aktiivista arkea kuntouttavalla työotteella

Aktiivinen arki on tärkeä tavoite myös vanhuudessa. Se ylläpitää ja kehittää ihmisen toimintakykyisyyttä ja voimavaroja sekä pitää mieltä vireänä. Aktiivisuus edellyttää monesti tukea, esimerkiksi kannustamista ja ohjausta. Kuntouttavaa työotetta tarvitaan niin kotiin tarjottavassa hoivassa kuin laitoshoidossa.

– Kuntouttava työote vaatii aikaa, esimerkiksi hetken, jolloin kannustetaan asiakas nousemaan nojatuolista, pukeutumaan itse, ulkoilemaan avustettuna tai osallistumaan yhteiseen toimintaan, sanoo Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen. Hän on kansanedustaja ja tätinsä omaishoitaja.

Omaishoitajien kohdalla kuntoutusta tai aktivointia tarvitsevat niin hoidettavat kuin hoitajat. Kumman tahansa osapuolen toimintakykyisyyden muutokset heijastuvat hyvinvointiin ja esimerkiksi hoivapalveluiden tarpeeseen. Kiljunen vakuuttaa, että vanhusten aktivointiin, kuntouttamiseen ja toimintakyvyn kehittämiseen käytetyt varat ovat yhteiskunnan näkökulmasta säästöä.   

– Hyvin usein vanhuksen tilanne todetaan palvelutarpeen arvioinnissa, mutta toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen jäävät puuttumaan. Kuntoutuksen ja aktiviteettien tulee olla helposti saatavilla osana arkea. Joskus ne tulee viedä kotiin asti. Nyt kaivataan innovatiivisia ratkaisuja siihen, kuinka kuntouttavaan toimintaan saadaan lisäkäsiä. Esimerkiksi erilaisilla järjestöillä voisi olla tässä oma roolinsa, Kiljunen sanoo.

Tietoa ja konkretiaa vanhustyöhön Hyvä Ikä -messuiltalaite-esittely Hyvä Ikä mesut 2014

Hyvä Ikä -messutapahtumassa alan uutuuksiin ja tarjontaan pääsee tutustumaan konkreettisesti ja kokeillen. Tietoiskut, asiantuntijaluennot ja tapahtuman yhteydessä järjestettävät seminaarit ovat ammatillisen osaamisen päivittämisen ja kehittämisen mahdollisuus. Paneelikeskusteluja on luvassa muun muassa muistin ylläpitämisestä, eläkkeelle valmentautumisesta ja omaishoidosta sekä teknologiasta arjen tukena tänään ja tulevaisuudessa.

Ohjelmasta saa koottua kiinnostavan ja monipuolisen koulutuspäivän, joka osana työnantajan koulutussuunnitelmaa oikeuttaa koulutusvähennykseen.

– Hyvä Ikä -messut tarjoavat mahdollisuuden nähdä laajasti ja konkreettisesti mikä ikääntyvien arjessa ja vanhustyössä on nyt ajankohtaista, Satu Helin sanoo.

Hyvä Ikä -messut pidetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 20.-21.10.2016.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pääsevät tapahtumaan veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi ennakkoon verkkosivuilla.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliitto, Invalidiliitto ja Expomark.

Lisätietoja Hyvä Ikä 2016 -messuista löydät osoitteesta www.hyvaika.fi

 

Takaisin