Hyvä Ikä Blogi

6. syyskuuta 2018 13.05

Kuulon kuntoutuksella osallistumisen edellytyksiä

Ikääntymiseen liitetään monesti luonnollisena kokemus luopumisesta. Iän myötä askel lyhenee, ei jaksa tavata ystäviä samalla tavalla kuin nuorempana ja keskustelustakaan ei kuule enää kaikkea. Iän myötä tapahtuvaa kuulon heikkenemistä pidetään vieläkin normaalina ikääntymiseen kuuluvana prosessina, jolle ei haluta tehdä mitään. On kuitenkin monta painavaa syytä, joiden takia huonoa kuuloa ja sen vaikutuksia ei kannata hyväksyä, vaan hakea rohkeasti apua kuulemisen ongelmiin.

Kuuloliitto on viime aikoina nostanut aiempaa vahvemmin esiin Euroopassa alkaneen Spend2save-kampanjan sanomaa siitä, kuinka aikuisten kuulovammat ovat kasvava haaste ikääntyvässä Euroopassa. Iän myötä tapahtuva kuulon heikentyminen tapahtuu yleensä hitaasti vuosien varrella, eikä huonoa kuuloa ole ensi alkuun välttämättä helppo tunnistaa. Ikäihminen myös sopeutuu hitaasti etenevään kuulon heikkenemiseen.

Kuulon tutkiminen osaksi terveystarkastusta

Suomessa ei vielä tehdä ikääntyneille kuuloseulaa osana terveydenhuollon palveluita, vaikka kuulon tutkiminen sopisi hyvin osaksi ikääntyneen muuta terveystarkastusta. Kuuloliiton Ikäkuulo-projektin tutkimuksesta selviää, kuinka ikäkuuloinen helposti syyttää ensin muita epäselvästi puhumisesta ja luo keinoja selvitä arjessa, esimerkiksi TV:n ääntä lisäämällä tai valitsemalla sellaisen paikan, josta puhujan puheesta saa parhaiten selvää. Tutkimuksesta selviää myös, että ikääntyneiden kohdalla läheisillä on monesti iso merkitys huonon kuulon tunnistamisessa ja avun hakemiseen kannustamisessa. Kuitenkin läheisen merkitys kuulonkuntoutusprosessissa on jäänyt vähemmälle huomiolle eikä sitä aina tunnisteta.

Spend2Save –kampanja korostaa, että aikuisten kuulovammojen paremman tunnistamisen lisäksi tulee Euroopan maissa investoida kuulonkuntoutukseen kuulemisen apuvälineitä tarjoamalla. Tutkimukset osoittavat, että hoitamaton kuulovamma maksaa pidemmällä aikavälillä enemmän kuin kuulemisen apuvälineiden, kuten kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden, tarjoaminen. Jos huonoa kuuloa ei kuntouteta, vaikuttaa se ikääntyneen toimintakykyyn negatiivisesti sekä saattaa aiheuttaa esimerkiksi vaaratilanteita liikenteessä suuntakuulon puuttuessa.

Ikääntyneen huono kuulo on riskitekijä

Kuulokojetta käyttävillä huonokuuloisilla henkilöillä kognitiiviset taidot pysyvät paremmin yllä, kun taas kojetta käyttämättömillä huonokuuloisilla kognitiiviset kyvyt heikentyvät nopeammin. Muistiin ja kognitiivisiin kykyihin liittyvien vaikutusten lisäksi huono kuulo lisää ikääntyneen riskiä kaatua ja sairastua masennukseen sekä aiheuttaa sosiaalista eristäytymistä.

Mistään pienistä vaikutuksista huonon kuulon kohdalla ei voi siis puhua, vaikka vaikutukset tulevatkin monesti viiveellä. Sen tähden olisi sekä suomalaisen yhteiskunnan että ikääntyneiden kannalta perusteltua ja järkevää, että huono kuulo tunnistettaisiin paremmin, esimerkiksi tekemällä kuuloseula ikääntyneille. Lisäksi on panostettava kuulokojeen käytön tukemiseen, koska vain aktiivisesti käytössä oleva kuulokoje kuntouttaa kuuloa, tukee toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Kuulokojetta käyttävälle myös läheisten kannustuksella ja motivoinnilla on iso merkitys kuntoutuksen onnistumisessa.

Kuuntelun esteettömyys tärkeää ikääntyneelle

Huonon kuulon tunnistamisen ja kuulemisen apuvälineiden tarjoamisen lisäksi on panostettava kuunteluympäristön esteettömyyteen. Kuuloliitto viettää tänä vuonna esteettömyyden teemavuotta, jonka myötä olemme halunneet nostaa esiin sen, että ikääntyneiden kohtaamisissa ja kokoontumistiloissa on otettava huomioon kuulemisen esteettömyyttä edistävät tekijät.

Kuulemisen esteettömyydessä apuvälineiden lisäksi tärkeää ovat hyvät kuunteluolosuhteet, selkeä kommunikaatiotapa ja kuulovammaisia palveleva tekniikka ja laitteet, kuten induktiosilmukka tai palvelupistesilmukka. Esteetön kuunteluympäristö hyödyttää kaikkia, mutta erityisesti se tukee huonokuuloista saamaan selvää puheesta ja osallistumaan toimintaan.

Kuuloliitto haastaa kaikki mukaan luomaan ikääntyneille sopivia kuunteluolosuhteita!

JohannaJuola

Johanna Juola
Kuntoutussihteeri

 Anniina Lavikainen 2018

Anniina Lavikainen
Erityisasiantuntija - sosiaali- ja terveyspolitiikka, tutkimus- ja kehittämistoiminta

Kuuloliitto ry

Kuuloliiton puheenvuoro kuulokojeen hankkimisesta Hyvä Ikä 2018 -tapahtumassa torstaina 4.10. klo 14:30

Lisätietoja:

Ikäkuulo- tutkimus https://www.kuuloliitto.fi/2018/05/28/uutta-tietoa-ikakuuloisten-ja-heidan-laheistensa-kokemuksista-kuulopolusta/

Kuuloliiton esteettömyyden teemavuosi ja esite https://www.kuuloliitto.fi/2018/05/23/kuuloliiton-uusi-esite-hoksauttaa-huomaamaan-kuulemisen-esteet/

Spend2Save -kampanja https://www.earfoundation.org.uk/research/adult-strategy-reports/europe-spend2save-2016

Spend2Save -tiivistelmä julkaistaan myös suomen kielellä syksyn 2018 aikana.


HYVÄ IKÄ 2018 BLOGI

Elämäsi tärkeimmät asiakirjat kuntoon – tänään on parempi hetki kuin huomenna
Piia Jeremejeff, varatuomari / 1.10.2018

Kohti saavutettavia verkkosivuja – käyttäjät kiittävät!
Terhi Tamminen, toimitusjohtaja ja Marjo Kivi, johtava esteettömyysasiantuntija, Avaava Oy / 26.9.2018

Kuulon kuntoutuksella osallistumisen edellytyksiä
Johanna Juola, kuntoutussihteeri ja Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto ry / 6.9.2018

Kintut kuntoon - arki paremmaksi
Teija Vihervaara, fysioterapeutti, Ikäinstituutti / 30.8.2018

Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – kuka päättää puolestasi?
Henna Nikumaa, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto / 24.8.2018

Kotiapuna Internet of Caring Things
Pekka Leppänen, terveydenhuollon myyntijohtaja, IBM Suomi / 16.8.2018

Läsnäolon kokemus pitää hengissä
Markku T. Hyyppä, aivoterveyden tutkija, neurologian ja kuntoutuksen dosentti, THL:n ylilääkäri (eläkkeellä) ja kirjailija / 31.7.2018

Kohtaa ja tunnista yksinäisyys
Anu Jansson ja Marjo Koponen, Ystäväpiiri -toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 2.7.2018

Omaishoitoperheiden vaietut päihdeongelmat rohkeasti puheeksi
Elina Koponen, koordinaattori, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajaliitto ry / 26.6.2018

Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta
Hannakaisa Heikkinen, puheenjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 9.5.2018

HYVÄ IKÄ 2016 BLOGIARKISTO

Hyvä Ikä 2016 avajaispuhe: Petri Pohjonen, Invalidiliitto
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto / 20.10.2016

Hillittömän kiinnostavat ja kivat Hyvä Ikä -messut
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 17.10.2016

Eläkeikä on elämänmuutos - valmennus auttaa uuden vaiheen alkuun
Saija Ohtonen-Jones, Suomen Punainen Risti / 11.10.2016

Korjausneuvonta – jotta suomalaiset voisivat asua kodeissaan pitkään
Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö, Vanhustyön keskusliitto / 6.10.2016

Vertaistuen voima on valtava
Anu Jansson ja Marjo Pääkkö, Ystäväpiiri-toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 29.9.2016

Ikäihmisten kotikuntoutus on tutkitusti tehokasta
Tarja Kindstedt, Muistikuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti, Suomen Fysiogeriatria Oy / 26.9.2016

Ikäihmiset palveluiden kehittäjinä
Marja-Liisa Nevala, kehittämispäällikkö, Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen Aijjoos-toiminta / 21.9.2016

Omaishoitajat sähköisiä palveluja kehittämässä – ikään katsomatta!
Opastava-hanke, Omaishoitajat ja läheiset -liitto / 14.9.2016

Älä jää muistipulminesi yksin
Heidi Härmä, Muistiliitto ry / 1.9.2016

Vanhuuteen voi varautua
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 16.8.2016

Ikääntyneillä on oikeus hyvään kuulemiseen – hanki apua ajoissa
Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto ry / 3.6.2016

Hyvä Ikä on täynnä mahdollisuuksia
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 18.3.2016