Internet of Caring Things - kuinka digitalisaatio muuttaa terveydenhuoltoa?

19.04.2018

Hyvä Ikä 2018 messuohjelman ensimmäinen asiantuntijapuhuja on julkaistu.

IBM:n myyntijohtaja Pekka Leppänen kertoo tapahtumayleisölle Internet of Caring Things -konseptista keskiviikkona 

"Olemme melkoisen paradoksin edessä: elämme pidempään, mutta meillä ei ole varaa siihen. Terveyden huollon menot kasvavat huomattavasti kansantuotetta nopeammin ja velanotto tulevilta sukupolvilta on saavuttamassa rajojaan.

Hoidon siirtyminen laitoksista koteihin on osa ratkaisua kestävyysvajeeseen, mutta se asettaa hoivapalveluille uudenlaisia vaatimuksia. Inhimillinen ja arvokas kotona tapahtuva hoivapalvelu ei voi nykyisessä laajuudessaan perustua yksinomaan työvoimavaltaiseen palvelumallin: logistiikan ja toiminnan optimoinnin mahdollisuuksien rajat tulevat vastataan.

Osana tulevaisuuden palvelumallia tarvitaan huomaavaista ja huomaamatonta teknologiaa: kuinka ylläpitää yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin, kuinka mahdollistaa pankkiasioiden hoitaminen kun konttoreita ei enää ole, kuinka tehdä hoitohenkilökunnan palvelusta mahdollisimman mielekästä ja kuinka huomata hätä ja ongelmat - mieluummin ennen kuin ne tapahtuvat.

Ratkaisun täytyy perustua inhimillisen hoivapalvelun ja teknologian yhdistämiseen, jossa teknologia ympäröi hoivapalveluasiakkaan huomaavaisella ja huomaamattomalla tavalla. Ratkaisumallin kehitys vaatii hoivapalveluasiakkaan ja palvelutuottajan lisäksi näkemystä myös palvelun järjestäjältä ja regulaattorilta: sen sijaan että laatukriteeri on hoitohenkilökunnan määrää suhteessa hoidettaviin tulee kriteerit kiinnittää myös asiakkaan toimintakykyyn ja voinnin kehittymiseen; vaikuttavuuteen."

 

Pekka Leppanen

Pekka Leppänen, myyntijohtaja, terveydenhuolto

Digitaalinen transformaatio tapahtuu nyt ja se koskettaa kaikkia toimialoja. Ennen kaikkea se vaikuttaa siihen, kuinka työskentelemme ja elämme. Digitalisaation ja analytiikan tuoma muutos terveydenhuoltoon on läpikotainen. Panostus terveyden ylläpitämiseen suhteessa sairaanhoitoon kasvaa ja hoito muuttuu yleisestä entistä personoidummaksi. Lisäksi toimialan ansaintalogiikka muuttuu palveluveloituksesta tuloksellisuuteen perustuvaksi. Pekka työskentelee IBM:n terveydenhuollon toimialatiimissä. Hänen taustansa on analytiikkaliiketoiminnan vetämisessä ja analytiikan soveltamisessa toimintojen uudistamiseen. Pekka innostuu uusista asioista ja niiden soveltamisesta vanhoihin ongelmiin. Mutta oikeasti vain purjehdus on tärkeää.

Takaisin