Ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistaminen on monen osaamisen summa

10.03.2016

Tampereella 20.–21.10. pidettävä Hyvä Ikä -tapahtuma paneutuu laajasti teknologiaan, hoivaan ja ikääntyneiden toimintakykyisyyden kehittämiseen. Asiantuntijapuheenvuorot ja -seminaarit yhdistettyinä alan uutuuksiin tutustumiseen tekevät messuista monipuolisen ja elämyksellisen koulutuspäivän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

hieronta Hyvä Ikä messuilla 2014

THL:n mukaan suomalaisten ikääntyneiden ihmisten toimintakyky on 2000-luvulla kohentunut. Jotta näin olisi jatkossakin, terveyttä ja toimintakykyä on aktiivisesti edistettävä. – Toimintakykyä kannattaa vaalia. Se on tuo onnellisuutta ja mahdollisuuksia osallistumiseen. Yhteiskunnan ja vanhustenhoidon näkökulmasta toimintakykyisyyden ylläpitäminen ja vahvistaminen on ainoa oikea vaihtoehto, toteaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin.

Hyvä Ikä -messut esittelee erilaisia näkökulmia toimintakyvyn kehittämiseen niin näytteilleasettajien osastoilla, liikuntatorilla ja apuvälineradalla kuin asiantuntija- ja paneelikeskusteluohjelmassa.

– Osaaminen on äärimmäisen keskeisessä asemassa tuen ja hoivan järjestämisessä. Kyse ei ole vain lääkehoidosta tai hygieniaosaamisesta. On ymmärrettävä omaehtoisuuden ja omatoimisuuden merkitys, pystyttävä tukemaan kuntoutuksessa ja toimintakykyisyyden ylläpitämisessä ja vahvistamisessa sekä osattava ohjata ikääntyneitä ihmisiä yksilöllisesti, sanoo Helin.

– Ikääntyneiden ihmisten kanssa toimittaessa on uskallettava kohdata ihminen ja tiedettävä mitä ikä voi tuoda tullessaan. Motivointi ja innostaminen aktiiviseen arkeen on tärkeä lähtökohta nykyisessä vanhustenhoidossa, sanoo Suomen Fysiogeriatrian terveyspalveluista vastaava johtaja Maija Käyhty.

Jäljellä oleva toimintakyky kunniaankaadu oikein harjoitus Hyvä Ikä messut 2014

Saavutettava tuki, arjessa tarvittava apu ja erilaiset arjessa avustavat välineet ovat korvaamattoman tärkeitä toimintakyvyn mahdollistajia. Silti hoiva ei ole vain asioiden tekemistä ikääntyvän puolesta vaan omatoimisuuden tukemista ja apua elämänhallintaan.

Jäljellä olevan toimintakyvyn arvostaminen ja vahvistaminen on avainsana vanhusten hoivapalveluissa. Makuuttavasta ja istuvasta hoitokulttuurista on siirrytty liikkumisen aktivointiin. Säännöllinen, suunnitelmallinen ja yksilöllisesti sopiva kuntoutus edistää toimintakykyä.

– Meillä on vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että esimerkiksi alaraajojen lihaskunto vaikuttaa laajasti toimintakykyyn, niin aivotoimintaan kuin vaikkapa tasapainoon. Sitä voidaan ylläpitää vaikkapa kävelyä edistämällä. Vastaavasti tietoa on myös siitä, että viikko vuodepotilaana vie lihaskunnosta neljänneksen, Maija Käyhty kertoo.

Yksilöllinen tuki edellyttää monialaista osaamistajumppapallo kuntoutus Hyvä Ikä 2014

– Ikääntyneiden ihmisten kanssa toimittaessa osaamisvaatimukset ovat suuret. Toimintakykyisyyden vahvistaminen edellyttää, että vanhustyön ammattilaiset kykenevät arvioimaan asiakkaansa henkisen ja fyysisen toimintakykyisyyden sekä tukemaan heitä juuri heidän tilanteessaan. Hoitajien ja koko toimijajoukon osaamisen kehittäminen on tehokasta vanhustyön kehittämistä, Helin kertoo.

Nykyinen vanhuspalvelulaki edellyttää kuntatoimijoilta riittävää ja monipuolista osaamista ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tukemiseen. Osaamistarve on määritelty tarkkaan ja se kattaa muun muassa sosiaalityön, geriatrian, ravitsemuksen ja suun terveydenhuollon alueet.

– Vanhuspalvelulaista ollaan mahdollisesti poistamassa osaamista määrittävä kohta, mikä on huolestuttavaa. On äärimmäisen tärkeää, että vanhustyötä tekevillä on kattava asiantuntijoiden verkosto tukenaan. Lähihoitajan koulutus ei tarjoa vastauksia kaikkeen, ja useimmiten hoitaja toimii tehtävässään asiakkaan luona ilman työparia. Riittävällä osaamisella on suora yhteys työntekijöiden hyvinvointiin, Helin toteaa.

Asiantuntijaseminaareista ajankohtaista tietoa

Hyvä Ikä -messutapahtumassa alan uutuuksiin ja tarjontaan pääsee tutustumaan konkreettisesti ja kokeillen. Tietoiskut, asiantuntijaluennot ja tapahtuman yhteydessä järjestettävät seminaarit ovat ammatillisen osaamisen päivittämisen ja kehittämisen mahdollisuus. Paneelikeskusteluja on luvassa muun muassa muistin ylläpitämisestä, eläkkeelle valmentautumisesta ja omaishoidosta. Ohjelmasta saa koottua kiinnostavan ja monipuolisen koulutuspäivän, joka osana työnantajan koulutussuunnitelmaa oikeuttaa koulutusvähennykseen.

Hyvä Ikä -tapahtuman yhteydessä pidettävissä asiantuntijaseminaareissa tuodaan tietoa ja näkökulmia ajankohtaisiin asioihin. Vanhustyön Keskusliiton seminaarit käsittelevät mm. oppimisen ja digitalisaation sekä vanhuuteen varautumisen teemoja. Invalidiliitto keskittyy seminaarissaan henkilökuljetusten järjestämiseen. Geri ry:n seminaari pureutuu hyvän ravitsemuksen edistämiseen.

Fysi ry:n seminaarissa käsitellään ihmislähtöistä hoivamallia ja liikunnallisen harjoittelun vaikuttavuutta. Kouluttaja, vanhustyön valmentaja Taina Semi on tutkinut ja kehittänyt vuorovaikutuksen ja kohtaamisen menetelmiä vanhustyössä. Muistikuntoutuksen kouluttaja Tarja Kindstedt puhuu tutkittua tietoa arjen aktiivisuuden vaikutuksista toimintakyvyn eri ulottuvuuksiin sekä kotona että hoivakodissa. Seminaari palvelee niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kuin kaikkia aiheista kiinnostuneita. 

Hyvä Ikä -messut pidetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 20.–21.10.2016.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliitto, Invalidiliitto ja Expomark.

Lisätietoja Hyvä Ikä 2016 -messuista löydät osoitteesta www.hyvaika.fi

Takaisin