Hyvän Iän FOORUMI 2018

Hyvä Ikä -messujen yhteydessä järjestettiin Vanhustyön keskusliiton Hyvän Iän Foorumi. Foorumissa oli asiaa vanhuusiästä ja näkökulmia vanhustyöstä sekä sen tekijöistä. Teemoina olivat mm. kotona asumisen arki ja tulevaisuus sekä omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen.

Ohjelma 2018

Keskiviikko 3.10. SALI 1

9.30
Avaus

Hannakaisa Heikkinen, kansanedustaja (kesk.), Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja

9.45
Palvelutalot nykyaikaan?

Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

10.00
Koti hyvän elämän ympäristönä

Jaana Utti, toimitusjohtaja, Tamora Oy

10.50 TAUKO

11.10
Ikäystävällinen asuinympäristö
Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti

11.35
Ikäääntyneiden asumisen näkymiä

Raija Hynynen, asuntoneuvos, YM

12.00 LOUNAS JA MESSUIHIN TUTUSTUMINEN

13.15
Kotona asumisen arki -teemasessio:
Teppo Kröger, professori, Jyväskylän yliopisto
Minna Zechner, sosiaalityön yliopettaja, SeAMK
Tuulikki Siitari, arviointijohtaja, Helsingin kaupunki
Raija Viitanen, kokemusasiantuntija

14.30 TAUKO

Iltapäivän ohjelma jatkuu

16.00 Päivän päätös

Keskiviikko 3.10. SALI 2

13.00-15.30
Vaihtelua ryhmäohjaukseen Vahvikkeesta - toiminnallinen koulutusiltapäivä

Torstai 4.10. SALI 1

9.15
Avaus

9.30
Ikä ei ole ongelma, elleivät muut siitä sellaista tee
Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko

10.10
Oikeudelliset ennakoinnin keinot itsemääräämisoikeutta tukemassa - edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 
Henna Nikumaa, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto

10.40 Tyyne Kettunen - Stand up + TAUKO

Tyyne183x183


11.10
Turvallista asumista kaikille
Karim Peltonen, johtaja, SPEK

11.30
Muistiystävällinen Helsinki
Marja-Liisa Laakkonen, ylilääkäri, Geriatrian plkl
Maarit Rautio, va. palvelualueen johtaja, Helsingin kaupunki

12.15 LOUNAS JA MESSUIHIN TUTUSTUMINEN

13.30
Aktiivisena ikääntyminen - mitä se on?

Taina Rantanen, professori, Jyväskylän yliopisto

14.30 TAUKO

14.45
Eläkeläisten kokemuksia omasta toimeentulostaan

Liisa-Maria Palomäki, tutkija, Eläketurvakeskus

15.15
Perheenjäsenet maailman toisella puolella? Ikäihmisten perhesiteet ja kansainvälinen liikkuvuus
Sirpa Wrede, dosentti, Helsingin yliopisto

15.45
Kommenttipuheenvuoro

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko

16.00 PÄIVÄN PÄÄTÖS

Torstai 4.10. SALI 2

SeniorSurf-aamupäivä

9:30–12.15 Digiopastustoiminnan kehittäminen

9:30
Digituen haasteet

9:45
Tämähän meni kuin Strömsössä – case Porvoo
Petra Bärlund-Hämäläinen, vapaaehtoistyön koordinaattori, Porvoon kaupunki

10:15
Digiopastus asiointipisteissä – yhteistyössä on voimaa?

10.30
Vapaaehtoisista kannattaa huolehtia
Anne Laimio, kouluttaja, vapaaehtoisten työnohjaaja

11:15
Digiopastajan taukojumppa

11:25
Kuka huolehtii ikääntyneen tietoturvasta? Miten siitä tulisi huolehtia? 
Kimmo Rousku, johtava erityisasiantuntija, Väestörekisterikeskus

11:55
Järjestökentän rooli muutoksien keskellä

Iltapäivä: 13.00-15.30 Rehellistä kotimyyntiä vai huijausta?

13.00
Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja kodin turvallisuus

Jyrki Aho, poliisitarkastaja, poliisihallitus

13.40
Korjausneuvonnassa esiin tulleita kotimyyntitapauksia

Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö, VTKL

14.10
Kuluttajansuoja kodin hankinnoissa, erityisesti kotimyynnissä; peruutusoikeus, sen rajoitukset, menettely ongelmatilanteissa
.
Raija Marttala, kuluttajaoikeusneuvoja, Uudenmaan Maistraatti

14.50
Arkiteknologia kotona asumisen turvana
Tarja Ojala, projektipäällikkö, SPEK

15.30 PÄIVÄN PÄÄTÖS

 Foorumin järjestäjä

VTKL_183px