Hyvä Ikä Blogi

18. maaliskuuta 2016 15.15

Hyvä Ikä on täynnä mahdollisuuksia

Yhä suurempi osa, jopa yli 70 % vanhuuseläkkeelle hiljakkoin siirtyneistä ihmisistä, haluaa varautua omaan vanhuuteensa. Ikääntyneet ihmiset ovat kiinnostuneita erilaisista asumisratkaisuista sekä itseään että myös omia vanhempiaan varten. Vanhuus on hyvä ikä. Sen mukanaan tuomat muutokset tulee kuitenkin ottaa huomioon.  

Hyvä Ikä -messujen kävijät haluavat itse tulla messuille katsomaan, kuulemaan, kyselemään ja muodostamaan omaa näkemystään tulevien vuosien varalle. Messut ohjelmineen ja Hyvän Iän yhteydessä järjestettävät seminaarit vastaavat kysymyksiin vanhuusikään liittyen. Siellä voit tavata asiantuntijoita, palveluiden tuottajia ja kehittäjiä. Apuvälineiden tai teknologisten ratkaisujen kokeilu on ollut yllättävän mieluisaa sekä nuoremmille että varttuneemmille ihmisille. Mistä asioista sinä haluaisit saada tietoa tai antaa kehittämiseen vinkkejä?  

Valinnanvapaus edistää arjen sujuvuutta  

Vaikka ihmiset toivovat saavansa yhteiskunnalta palveluja, he haluavat olla aiempaa tietoisempia itseään koskevista mahdollisuuksista ja keinoista hankkia myös itse tarvittavia palveluja.  

Valinnanvapauslainsäädäntö on paraikaa valmisteluvaiheessa. Jotta ikääntynyt ihminen tai hänen omaisensa voivat aidosti hyödyntää valinnanvapautta organisoitaessa palveluja itselle tai läheiselle, tulee ihmisten olla tietoisia palvelujen mahdollisuuksista, hinnoista, palvelujen tuottajan taustoista ja eri palvelumuotojen eroista.  

Valinnanvapaus ei toteudu tarkoituksenmukaisella tavalla, jos päätös esimerkiksi asumispalveluiden tuottajasta tehdään yksinomaan palvelujärjestelmässä toimivien suosituksen tai markkinointi-ilmoitusten perusteella. Mahdollisuus vaikuttaa omaan tai läheisen ihmisen vanhuuden asumiseen ja tukemiseen, on tärkeää. Yksilöllisten toiveiden huomioon ottaminen edistää arjen sujuvuutta ja onnellisuutta.  

Vanhusten hyvinvointia edistävä toiminta esille  

Julkisesta keskustelusta välittyy helposti yksipuolinen kuva ikääntyneiden ihmisten elämisen mahdollisuuksista sekä palvelu- ja asumismuodoista. ”Hyvä sana kauas kuuluu, paha kahta kauemmas”, sanoo vanha kansa eivätkä nuoremmat ikäluokatkaan lähde sanonnan viestisisältöä kieltämään. Yksittäiset epäonnistumiset iäkkäiden ihmisten palvelussa ovat aiemmin saaneet suuren julkisuuden.  

Pienemmälle huomiolle on jäänyt se upea ja innovatiivinen toiminta, mitä tehdään mitä moninaisemmissa organisaatiossa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ne ovat osoitus siitä, että hyvääkin toimintaa voi kehittää edelleen. Aktiivinen kehittäminen ja vanhusten tarpeiden huomioon ottaminen vie asioita eteenpäin. Esimerkiksi viime aikoina on toteutettu lupaavia toimintamalleja, joissa eri sukupolvet kohtaavat saman katon alla. Myös rakkaaksi tulleen kodin korjaaminen uudenlaisia tarpeita vastaavaksi kiinnostaa vuodesta toiseen.  

Onneksi toiminnan kehittäjät ja toteuttajat saavat myös paljon kiitosta suoraan asiakkailtaan ja heidän läheisiltään. Mediassa on enenevästi tarinaa myös onnistuneesta vanhenemisesta, hyvän iän tuomista mahdollisuuksista. Nämä tarinat ovat esillä myös messuilla. Ne ovat esimerkkejä ja hyviä ideoita, joiden toivomme leviävän laajaan tietoisuuteen.  

Hyvä ikä -messujen aika on 20.–21. lokakuuta Tampereen messukeskuksessa. Tavataan siellä hyvän iän ja sen mahdollisuuksien merkeissä. Vanhustyön keskusliitto on tapahtumassa mukana omalla osastollaan. Järjestämme messujen yhteydessä myös SeniorSurf-seminaarin ikääntyneiden ihmisten oppimisen ja digitalisaation -teemoilla. Ilmoittaudu mukaan ajoissa.   Satu Helin VTKL

Satu Helin

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja  

www.vtkl.fi


HYVÄ IKÄ 2018 BLOGI

Elämäsi tärkeimmät asiakirjat kuntoon – tänään on parempi hetki kuin huomenna
Piia Jeremejeff, varatuomari / 1.10.2018

Kohti saavutettavia verkkosivuja – käyttäjät kiittävät!
Terhi Tamminen, toimitusjohtaja ja Marjo Kivi, johtava esteettömyysasiantuntija, Avaava Oy / 26.9.2018

Kuulon kuntoutuksella osallistumisen edellytyksiä
Johanna Juola, kuntoutussihteeri ja Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto ry / 6.9.2018

Kintut kuntoon - arki paremmaksi
Teija Vihervaara, fysioterapeutti, Ikäinstituutti / 30.8.2018

Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – kuka päättää puolestasi?
Henna Nikumaa, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto / 24.8.2018

Kotiapuna Internet of Caring Things
Pekka Leppänen, terveydenhuollon myyntijohtaja, IBM Suomi / 16.8.2018

Läsnäolon kokemus pitää hengissä
Markku T. Hyyppä, aivoterveyden tutkija, neurologian ja kuntoutuksen dosentti, THL:n ylilääkäri (eläkkeellä) ja kirjailija / 31.7.2018

Kohtaa ja tunnista yksinäisyys
Anu Jansson ja Marjo Koponen, Ystäväpiiri -toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 2.7.2018

Omaishoitoperheiden vaietut päihdeongelmat rohkeasti puheeksi
Elina Koponen, koordinaattori, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajaliitto ry / 26.6.2018

Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta
Hannakaisa Heikkinen, puheenjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 9.5.2018

HYVÄ IKÄ 2016 BLOGIARKISTO

Hyvä Ikä 2016 avajaispuhe: Petri Pohjonen, Invalidiliitto
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto / 20.10.2016

Hillittömän kiinnostavat ja kivat Hyvä Ikä -messut
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 17.10.2016

Eläkeikä on elämänmuutos - valmennus auttaa uuden vaiheen alkuun
Saija Ohtonen-Jones, Suomen Punainen Risti / 11.10.2016

Korjausneuvonta – jotta suomalaiset voisivat asua kodeissaan pitkään
Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö, Vanhustyön keskusliitto / 6.10.2016

Vertaistuen voima on valtava
Anu Jansson ja Marjo Pääkkö, Ystäväpiiri-toiminta, Vanhustyön keskusliitto / 29.9.2016

Ikäihmisten kotikuntoutus on tutkitusti tehokasta
Tarja Kindstedt, Muistikuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti, Suomen Fysiogeriatria Oy / 26.9.2016

Ikäihmiset palveluiden kehittäjinä
Marja-Liisa Nevala, kehittämispäällikkö, Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen Aijjoos-toiminta / 21.9.2016

Omaishoitajat sähköisiä palveluja kehittämässä – ikään katsomatta!
Opastava-hanke, Omaishoitajat ja läheiset -liitto / 14.9.2016

Älä jää muistipulminesi yksin
Heidi Härmä, Muistiliitto ry / 1.9.2016

Vanhuuteen voi varautua
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 16.8.2016

Ikääntyneillä on oikeus hyvään kuulemiseen – hanki apua ajoissa
Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto ry / 3.6.2016

Hyvä Ikä on täynnä mahdollisuuksia
Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto / 18.3.2016